Who’s

Mijn achtergrond
Als ik naar mezelf kijk zie ik hoe ik ben beïnvloed door Jezus en
Krishnamurti. Op jonge leeftijd ervoer ik spontaan een grote affiniteit met
het werk van Krishnamurti, veel later begon ik dat licht ook te zien bij
Jezus. En omdat je Krishnamurti niet kan (‘mag’) volgen, kwam wel Jezus
op die manier dichterbij.
Mijn eigen leven moet me dan denken aan die van Osho: hij die eerst 21
jaar door India reisde en lezingen gaf, ‘als een Krishnamurti’. Maar voor
zichzelf toen begon in te zien, dat hij zijn luisteraars daarmee niet echt
verder bracht, behalve dan van a naar c maar niet van x naar z. Toen
herkende hij zichzelf in Krishna die met zijn fluit devoties aantrok. Hij,
Osho, begon mensen te initiëren. De rest kennen we uit de media!…
Hij, Osho, bekritiseerde dan de luisteraars van Krishnamurti, die te veel in
hun hoofd zaten en te weinig in hun hart.
Inderdaad lijkt het hedendaagse gezelschap van luisteraars van K te veel
op een intellectueel gezelschap. Waar het woord ‘guru’ met een heel vies
gezicht wordt uitgesproken!…
Goed, ik ken beide kanten. Het juist volgen en het juist niet-volgen.
Ik zit er een beetje tussen in. Nuchter en afstandelijk als een K. En met
de betrokkenheid en liefde van een JC.
Ik weet wat het is om niet-te-volgen. Ik ken bijna alle werken van K en
heb hem in 1981 moge ontmoeten, met duizenden anderen, in de RAI
Amsterdam. Hij was mijn grote spirituele held maar die ook moet hebben
gezegd, bij het einde van zijn leven: ‘Niemand heeft mij begrepen!’
Bij Osho sloegen de vonken wel over, naar ik heb begrepen.
Bij Jezus trouwens ook.
Maar mensen die christelijk zijn opgevoed en geestelijk zijn verkracht in
hun ervaring, spugen op hem. Gooien in mijn ogen het kind met het
badwater weg!
Mijn leraar Jezus kreeg pas grote betekenis voor mij, toen ik zijn leringen
begon te praktiseren.
Dat was een pijnlijke weg voor mij. Hij nodigt je namelijk uit jezelf
radicaal te overstijgen.
Van alle leraren is God de enige ware: de satguru. Ook Jezus zei op een
dag, toen iemand hem ‘goede meester’ noemde: ‘Alleen God is goed.’ …
‘Alleen God verdient alle eer.’
Is het immers niet zo, dat een guru slechts met zijn vinger naar de maan
wijst?
Toch verdient de leraar ook eer, want God heeft zich immers in hem/haar
geopenbaard.
Jezus afwijzen is dan eigenlijk ook God afwijzen of jezelf afwijzen als zoon
van God.
Op dit moment geef ik zoekers het nadrukkelijk advies zich nergens aan
te hechten maar daarmee bedoel ik niet je liefde voor iets of iemand op te
geven!
Als je liefde oprecht is naar bijvoorbeeld Osho (Krishnamurti, Jezus,…)
wat is daar dan aan verkeerd?

Mijn reden van schrijven
Wie zegt dat de Waarheid geen levende waarheid is, heeft er helemaal
geen snars van begrepen!
Niet het lichaam, brein en denken betekenen leven maar bewustzijn zelf.
Bewustzijn is het leven zelf, de levende waarheid.
Sommige mensen vinden dat ik teveel schrijf of helemaal niet behoor te
schrijven. Maar wat moet ik dan doen, onder een boom in Bloemendaal
gaan zitten? Terwijl bedelen in Nederland verboden is!… In India
respecteren ze nog de Toegewijde van God, hier in Nederland wordt alles
als een zwerver bestempeld.
Als er geen uitgever is die je steunt, als er geen suikeroom aanwezig is
voor jou, als je niet toevallig uit een bekende familie komt, als je geen
een of andere titel hebt, als je niet over het water kunt lopen,… wat dan?
Dan draag je gewoon simpelweg heel eenvoudig je eigen marskraampje!…
Facebook en een weblog komen dan heel goed uit!…
Je kan natuurlijk ook je mond houden en in een hoekje gaan zitten, stil
zijn. Maar Jezus zei bijvoorbeeld: Je ontsteekt geen licht om deze dan
vervolgens ergens onder te verbergen!
En Jiddu Krishnamurti zei: Als je de waarheid kent, schreeuw het van de
daken!
Nu hoef ik niet te schreeuwen maar ook niet mijn mond te houden.
Een discussie over dat ik nu wel of niet verlicht ben, gerealiseerd, is
ronduit kinderachtig. Het gaat om de aanwijzingen die ik geef en dat daar
iets meegedaan kan worden of in het geheel niet.
Ik zeg dat jij er al bent.
Dat je nergens naar hoeft te zoeken.
Dat er al sprake is van heelheid.
Dat God of de Waarheid jou in werkelijkheid niet vreemd zijn.
Dat verlichting niet gaat over worden maar zijn.
Je hoeft het natuurlijk niet eens met mij te zijn. Ik zoek immers niet mijn
gelijk. Ik probeer interesse op te wekken. Aandacht voor DAT wat is.
Ik adviseer nadrukkelijk je innerlijk nergens tegen te verzetten of je
ergens aan te hechten. Dat geeft ruimte aan ervaren. Bij verzet en
hechten is er sprake van een innerlijk centrum: ik en wat ik waarneem.
In werkelijkheid is er niemand. Dat begrijpen, dat direct zien, maakt van
jou een vrij mens. Die niet langer gebukt gaat onder een of ander
zelfbedacht juk.